KWA MTUMISHI AMBAYE TAARIFA ZAKE ZA KIUTUMISHI ZINA MAKOSA AWASILIANE NA MWAJIRI WAKE KWA MASAHIHISHO

Dawati la Msaada: dawatilamsaada@utumishi.go.tz 0682800-999 0745972566/0752021 -991 /0656433-948